Office bearers

Managing Committee

Dr (Mrs) Aparnna Jairam
Dr Arora Sanjay
Dr (Mrs) Charulata Pamnani
Dr (Mrs)Indumati Gopinathan
Dr Jariwala Pratik
Dr Mehta Amrish
Dr Patel Vipul
Dr (Mrs) Varsha Vadera
Dr Shankar Mallya
Dr Siddhartha Gavaskar
Dr Sudhir Sanklecha
Dr Surin Shah
Dr (Mrs) Anita Karnik
Dr (Mrs) Anupama verma

Office-bearers

Chairperson:
Dr Varsha Vadera 
Secretary:
Dr Aparnna Jairam
Treasurer:
Dr Vipul Patel

Advisory Committee

Dr Bhide Madhukar
Dr Chitale Arun
Dr Gharpure Suresh
Dr Phadke Avinash