Office bearers

Managing Committee

Dr (Mrs) Aparnna Jairam
Dr Arora Sanjay
Dr (Mrs) Charulata Pamnani
Dr (Mrs)Indumati Gopinathan
Dr Jariwala Pratik
Dr Mehta Amrish
Dr Patel Vipul
Dr Shetty Suvin
Dr (Mrs) Varsha Vadera
Dr Shankar Mallya
Dr Siddhartha Gavaskar
Dr Sudhir Sanklecha
Dr Surin Shah
Dr (Mrs) Anita Karnik
Dr (Mrs) Anupama verma

Office-bearers

Chairperson:
Dr (Mrs) Vadera Varsha
Secretary:
Dr Shetty Suvin
Treasurer:
Dr (Mrs) Aparnna Jairam

Advisory Committee

Dr Bhide Madhukar
Dr Chitale Arun
Dr Gharpure Suresh
Dr Phadke Avinash